Mittelman - מיטלמן

שירותי שמאות מקרקעין

Real Estate Appraisal services

מיטלמן - שירותי שמאות מקרקעין

המשרד מתמחה בענף למעלה מ-23 שנה
פעיל בכל הארץ, בעיקר באזור המרכז, גוש דן, השרון, קו-התפר ויהודה ושומרון
מספק שירות במגזר הפרטי, העסקי והמוסדי

כינוס נכסים / ניהול עזבונות
 

בדיקה לפני מכירה / קניה
 

חוות דעת לבתי משפט
סכסוכים / גירושים / ירושות

הפחתת מיסוי מקרקעין והיטלי השבחה

אשראי בנקאי ומשכנתא
 

דמי שכירות ראויים
 

אומדן נזקים וירידות ערך
 

הערכת קרקע חקלאית ספקולטיבית לפי תקן 22

איזון נכסים
 

פיצוי הפקעות
 

הערכה למוסדות ומשרדי ממשלה

אודות המשרד

מיטלמן לב – משרד לשירותי שמאות מקרקעין, הוקם בשנת 1994 וצבר למעלה מ-23 שנות ותק וניסיון . עצמאי בתחום. המשרד ממוקם באזור בראש העין

בין לקוחותינו