מאמרים

מאמרים

הערכת נזק שנגרם לבית צמוד קרקע בגין בניה ללא קו בניין של בית שכן

חישוב מס רכישה בגין רכישת משק חקלאי

מבט על הערכת שווי של זכות שימוש מתחת לפני הקרקע במגרש ביעוד לשצ"פ שווי זכויות לבניית תחנת-השנאה תת-קרקעית בשצ"פ בשכונה עירונית

איחוד וחלוקה- הפקעות מעבר ל- 40%- על מה כל המהומה_ דרך אפשרית לפתרון בעיות בכפוף לחוקים קיימים

רוצים עזרה בשמאות מקרקעין?

צור קשר